Licenties

Er zijn drie vormen van licenties. De Plus heeft een koppeling met MMP of AFAS.

Aanmeldingsformulier

U kunt zich aanmelden voor een licentie of specifieke licenties.

Partners

Partners waarmee Kwaliteitscholen een samenwerking mee heeft.

Begeleiding/Trainingen

Trainingen, protocollen en ondersteuning bij de inrichting.

Informatie voor ouders

Over het nut van goed onderzoek en het belang voor u als ouder.

Uitleg medewerkers

Uitleg over Kwaliteitscholen aan docenten en oop van scholen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden. Er is ook een Verwerkersovereenkomst conform AVG.

Responsible disclosure

Er is een code om datalekken te melden aan onze organisatie.

Historie KWS

Wat is de achtergrond van Kwaliteitscholen?   

Kwaliteitscholen

Algengroen 12-14

2718 GN  Zoetermeer

Servicedesk:  079-360.87.30

Algemeen:     079-360.87.28