top of page

ISK/EOA-licentie inclusief Schoolklimaat & Veiligheid

Kwaliteitscholen heeft samen met een aantal ISK/EOA-scholen een onderzoek ontwikkeld om de tevredenheid van ISK/EOA-leerlingen te meten:

Tevredenheid Leerlingen: EOA. Deze vragenlijst is inmiddels door veel ISK/EOA-scholen uitgezet. In 2017 is een nieuwe versie beschikbaar gesteld, nu met de meting van Schoolklimaat & Veiligheid. Deze is samen met een 5-tal ISK/EOA-scholen opgezet. De verantwoording is goedgekeurd door de inspectie van onderwijs.

Vanaf schooljaar 2022-2023 kunnen scholen gebruik maken van de volgende vertalingen:

- Engels

- Arabisch

Oekraïens

- Tigrinya

 

In schooljaar 2022-2023 is de vragenlijst door ruim 6.700 leerlingen ingevuld.

Scholen die geen licentie hebben bij Kwaliteitscholen kunnen dit onderzoek ook afnemen. Zij betalen daarvoor een gereduceerd tarief. Zie deze pagina.

 

Voor ISK/EOA-scholen met een licentie bij Kwaliteitscholen zijn er geen extra kosten aan verbonden. Zij kunnen ook gebruik maken van de twee andere voor ISK/EOA ontwikkelde vragenlijsten: ISK/EOA-Werkhouding/ Studievaardigheden door docent ISK/EOA-Werkhouding/ Studievaardigheden Zelfevaluatie, alsmede andere en eigen onderzoeken. Tevens is er de aparte zelfevaluatie Waarderingskader en de webapplicatie Inspectie.

 

Kwaliteitscholen verzorgt zo nodig de inrichting en zet het onderzoek uit, de school krijgt een rapport, waarbij de resultaten worden vergeleken met de benchmark. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken, wat de plek van de school is ten opzichte van andere scholen. 

De school wordt ontzorgd, resultaten worden - na goedkeuring - door Kwaliteitscholen ook naar de inspectie gestuurd. 

Neem voor meer informatie contact op met Kwaliteitscholen en vraag naar Anja van der Kraan of Emiel van Malkenhorst.

bottom of page