top of page

Vavo-scholen

In Kwaliteitscholen is een speciaal account beschikbaar voor de VAVO-scholen. Er zijn twee soorten van licentie mogelijk:

 

1.  De VAVO-Basislicentie.
     Met dit account kunnen de VAVO-scholen gebruikmaken van een viertal instrumenten:

  • Webapplicatie Onderzoekskader MBO: aangepast voor speciaal het VAVO; 

  • Een zelfevaluatie gebaseerd op het onderzoekskader van de inspectie;

  • De mogelijkheid om gebruik te maken van alle andere onderzoeken van Kwaliteitscholen, inclusief het Bekwaamheidsdossier;

  • Een tweetal vragenlijsten die in samenwerking met de kwaliteitsgroep VAVO zijn ontwikkeld: het VAVO Alumni-onderzoek en het VAVO-Student Tevredenheidsonderzoek. Het ene schooljaar wordt de ene vragenlijst afgenomen, het andere schooljaar de andere vragenlijst. Dat is in overleg met de kwaliteitswerkgroep VAVO vastgesteld. 
    Met deze twee vragenlijsten krijgt de VAVO-school in beeld wat de ervaringen zijn van de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening van het VAVO.

 

2. Beperkte VAVO-licentie: een school kan ook een beperkte licentie kiezen en alleen de twee vragenlijsten afnemen, t.w. VAVO Alumni-onderzoek en
    het VAVO-Student Tevredenheidsonderzoek. Het ene schooljaar wordt de ene vragenlijst afgenomen, het andere schooljaar de andere vragenlijst. 

 

Heeft u belangstelling in een eigen account, neem dan contact op met Kwaliteitscholen.

bottom of page