top of page

MBO-scholen

Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft Kwaliteitscholen een programma ontwikkeld voor het MBO. 

Dat geldt voor het Bekwaamheidsdossier en een aantal vragenlijsten, te weten:

  • MBO - CW Docent door student

  • MBO - CW Docent Verdieping (door student of collega)

  • MBO - CW Middenmanager door collega

  • MBO - CW Leidinggevende door collega - Verdieping

  • MBO - CW OOP zelfevaluatie

  • MBO - CW OOP door collega / leidinggevende

  • MBO - Monitoring examinering en diplomering

  • MBO - Monitoring Stage

  • Quickscan Opbrengstgericht Werken

 

De vragenlijsten die beginnen met CW (= Competentiewaardering) ondersteunen de 360 graden feed back.

 

MBO-opleidingen kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten van het Bekwaamheidsdossier.

bottom of page