top of page

Uitleg voor medewerkers

Geachte medewerker van een school,

U kunt op allerlei manieren in aanraking komen met Kwaliteitscholen. U kunt worden gevraagd een vragenlijst in te vullen over de school of over een collega of leerlingen. Het kan ook zijn dat collega's en leerlingen u gaan evalueren. Of u vraagt zelf een collega een les van u te evalueren. 

Hierbij willen we u op een aantal zaken wijzen. Ten eerste dat Kwaliteitscholen zorgvuldig met uw gegevens omgaat. Het datawarehouse en de webbouwers zijn ISO 27001-gecertificeerd, Kwaliteitscholen is aangesloten bij het privacy-convenant en er worden alleen persoonsgegevens gebruikt als filter om onderzoeksresultaten, om zo de kwaliteit van de school te evalueren.  Het e-mailadres gebruiken we voor de communicatie. In een zogenoemde PIA leggen we exact uit wat we met elk persoonsgegeven doen. U kunt erom vragen bij uw schoolleiding, de PIA is de bijlage van de Verwerkersovereenkomst. 

Als uw schoolorganisatie het Bekwaamheidsdossier gebruikt, dan zult u vaker inloggen in Kwaliteitscholen, omdat het Bekwaamheidsdossier gebruikt wordt bij de gesprekkencyclus. U bent dan waarschijnlijk iets meer op de hoogte van de mogelijkheden.

Het kan zijn dat u incidenteel gevraagd wordt deel te nemen aan een onderzoek, bijvoorbeeld naar medewerkerstevredenheid. Als u inlogt via een linkje of uw eigen inlogcodes, dan wordt aan het begin van de vragenlijst gemeld dat de verwerking van de antwoorden anoniem geschiedt. Niemand, ook de directie niet, komt te weten wat u individueel invult. Deze garantie van anonimiteit staat vermeld in de leveringsvoorwaarden (zie artikel 12.4 van de Algemene Voorwaarden, die u onder Algemeen kunt vinden op onze website). Voor de duidelijkheid: een beheerder kan wel zien of u deelnemer bent van een onderzoek, maar niet of u het hebt ingevuld en wat u hebt ingevuld. De school ziet pas resultaten als deze zijn vrijgegeven. Er worden pas resultaten op filters getoond als er minimumaantal 5 respondenten zijn.

 

Het kan ook zijn dat leerlingen een vragenlijst over u invullen (CW Docent door leerling), of u over collega's dan wel leidinggevenden. In dat laatste geval zijn er twee opties: de vragenlijst kan anoniem of niet-anoniem uitgezet worden. Dat krijgt u ook gemeld aan het begin van de vragenlijst en die keuze is onomkeerbaar. Hoe de school omgaat met deze resultaten is aan de schoolorganisatie. Kwaliteitscholen heeft daar wel een protocol voor ontwikkeld. Dat protocol heeft enkele duidelijke uitgangspunten, zoals transparantie en gedeeld eigenaarschap. De vragenlijsten waarbij leerlingen docenten evalueren worden gebruikt als middel voor zelfevaluatie en reflectie. Daarom adviseren we scholen ook om bij die vragenlijsten altijd de prognose & ambitie in te vullen. Vooral dat laatste is belangrijk. 

Als u vragen hebt over de vragenlijsten, dan adviseren we dat u eerst de Verantwoording leest, we zijn bij het ontwikkelen van de vragenlijsten niet over één nacht ijs gegaan. Heeft u dan vragen of opmerkingen, dan bent u altijd welkom voor een gesprek. 

 

Bert Both

 

Directeur Kwaliteitscholen 

bottom of page