top of page

Partners

Kwaliteitscholen heeft koppelingen met de volgende partners:

  • AFAS

  • Effectory

  • Inspectie

  • LAKS

  • Magister

  • Qlik View

  • Scholenopdekaart

  • Somtoday

 

Hieronder leest u over de aard en inrichting van de koppelingen.


AFAS: de koppeling met AFAS is tweeledig: import van medewerkergegevens en teams en export van evaluatieformulieren en documenten naar het p-dossier van AFAS. Medewerkers kunnen via AFAS Insite direct inloggen in Kwaliteitscholen.

Effectory: om een brancherapportage op te kunnen stellen worden gegevens van het medewerkersonderzoek anoniem verzonden naar Effectory, en wel zo dat niet alleen de gebruikersgegevens maar ook de schoolgegevens worden geanonimiseerd. Van gebruikers worden de kenmerken meegeleverd als leeftijd, geslacht, fte. Van de locaties worden de volgende kenmerken meegeleverd schoolgrootte en regio. 

Inspectie: de kengetallen van Sociale Veiligheid kunnen naar de inspectie worden doorgestuurd. Deze export vindt begin juli plaats.

LAKS: de koppeling met LAKS is alleen voor het beheer van het tweejaarlijks LAKS-onderzoek, eventueel in combinatie met de vragenlijsten van Vensters/Scholenopdekaart. 

Qlik View/MMP: de gegevens naar MMP worden met de grootste zorg geëxporteerd. Anonieme resultaten blijven anoniem. Er is uitgebreide informatie beschikbaar van de mogelijkheden. (klik voor presentatie: hier)

Magister / Somtoday: er is geen export, alleen een import vanuit Magister en Somtoday. De applicatiebeheerders beheren deze importgegevens zelf. De wachtwoorden zijn onzichtbaar voor gebruikers. 

Scholenopdekaart: zo’n beetje alle scholen in Nederland nemen deel aan Scholenopdekaart. De gegevens van leerlingen en ouders van leerjaar 3 worden naar Vensters verzonden. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzonden. Per respondent worden kenmerken meegeleverd als klas, schooltype, geslacht. Dat geldt ook voor de ouders.

bottom of page