top of page

Partners

Kwaliteitscholen heeft koppelingen met de volgende partners:

  • AFAS

  • Effectory

  • Inspectie

  • LAKS

  • Magister

  • MMP

  • Scholenopdekaart

  • Somtoday

 

Hieronder leest u over de aard en inrichting van de koppelingen.


AFAS: de koppeling met AFAS is tweeledig: import van medewerkergegevens en teams en export van evaluatieformulieren en documenten naar het p-dossier van AFAS. Medewerkers kunnen via AFAS Insite direct inloggen in Kwaliteitscholen.

Effectory: Kwaliteitscholen en Effectory hebben in 2011 het onderzoek Quickscan Medewerkers ontwikkeld, op instigatie van de VO-raad en de PO-raad. Dit onderzoek wordt gebruikt om de medewerkerstevredenheid te meten. Met het onderzoek krijgt u scores voor zaken als werkdruk, ontwikkelingsmogelijkheden en arbeidsomstandigheden. Dit onderzoek is geschikt voor alle medewerkers (docenten, management en OOP) in zowel VO als PO.

Inspectie: de kengetallen van Sociale Veiligheid kunnen naar de inspectie worden doorgestuurd. Deze export vindt begin juli plaats.

LAKS: de koppeling met LAKS is alleen voor het beheer van het (twee)jaarlijks LAKS-onderzoek, eventueel in combinatie met de vragenlijsten van Vensters/Scholenopdekaart. 

MMP: de gegevens naar MMP worden met de grootste zorg geëxporteerd. Anonieme resultaten blijven anoniem. Er is uitgebreide informatie beschikbaar van de mogelijkheden. (klik voor presentatie: hier)

Magister / Somtoday: er is geen export, alleen een import vanuit Magister en Somtoday. De applicatiebeheerders beheren deze importgegevens zelf. De wachtwoorden zijn onzichtbaar voor gebruikers. 

Scholenopdekaart: zo’n beetje alle scholen in Nederland nemen deel aan Scholenopdekaart. De gegevens van leerlingen en ouders worden naar Vensters verzonden. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzonden. Per respondent worden kenmerken meegeleverd als klas en schooltype.

bottom of page