top of page

Over ons

Kwaliteitscholen verzorgt een internettoepassing waarmee besturen en scholen hun kwaliteit kunnen volgen en het Bekwaamheidsdossier kunnen inrichten. Oprichter van Kwaliteitscholen is Bert Both, hij is meer dan twintig jaar werkzaam geweest in allerlei sectoren van het onderwijs. 

De start is in 1998 met advisering aan het onderwijs, dat advies was gebaseerd op onderzoek. 

In 2003 start de internettoepassing www.kwaliteitscholen.nl

In 2005 zijn ongeveer 25 onderzoeken beschikbaar, zowel voor onderzoeken met benchmarkvergelijking als voor individuele begeleiding en zorg. Er kan onderzoek gedaan worden onder leerlingen, ouders en personeel. In 2013 zijn dat er al meer dan 100.


In 2006 volgt Kwaliteitscholen.nl, versie 2. Dit is een echt Kwaliteitvolgsysteem. Nieuw is de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie.   

 

In 2009 wordt gestart met het Bekwaamheidsdossier. 

 

In 2009 koppelingen met SOMtoday en Magister.

 

In 2010 koppeling met Vensters voor Verantwoording / Scholenopdekaart.

   

In 2011 nieuw medewerkersonderzoek ontwikkeld in samenwerking met Effectory.

 

In 2013 koppeling met AFAS.

 

In 2014 koppeling met MMP.

  

In 2017 gecertificeerd voor Schoolklimaat & veiligheid.

In 2018 nieuwe applicatie www.kwaliteitscholen.app

bottom of page