top of page

Online training / begeleiding

Om zaken op te starten kan begeleiding nuttig zijn. Een goede start is belangrijk, dat wil zeggen dat er een goede mix is van communicatie en organisatie, dat de juiste strategische doelen worden geformuleerd, de verantwoordelijkheden op het juiste niveau en bij de juiste personen worden neergelegd, er duidelijkheid is over de borging en verwachtingen en er heel concreet een agenda en een tijdpad wordt neergelegd. 

Het is ons streven dat een school de applicatie zelf beheert. Wij adviseren scholen daarvoor de online trainingen Basistraining onderzoek uitzetten en Bekwaamheidsdossier startklaar maken te volgen. Met deze trainingen leert u in korte tijd de applicatie kennen. 

Voor inhoud en kosten van de online trainingen, klik hier

bottom of page