Online training / begeleiding

Om zaken op te starten kan begeleiding nuttig zijn. Een goede start is belangrijk, dat wil zeggen dat de mix van communicatie en organisatie deugt, dat de juiste strategische doelen worden geformuleerd, de verantwoordelijkheden op het juiste niveau en bij de juiste personen worden neergelegd, er duidelijkheid is over de borging en verwachtingen en er heel concreet een agenda en een tijdpad wordt neergelegd. 

Het is onze streven dat een school de applicatie zelf beheert. Wij adviseren scholen de Online Trainingen Basistraining onderzoek uitzetten en Bekwaamheidsdossier startklaar maken te volgen.  

Voor inhoud en kosten van de Online Trainingen, klik hier

Kwaliteitscholen

Algengroen 12-14

2718 GN  Zoetermeer

Servicedesk:  079-360.87.30

Algemeen:     079-360.87.28