top of page

Hét kwaliteitvolgsysteem voor het onderwijs

Kwaliteitscholen is een integrale toepassing van kwaliteitszorg, voor monitoring en evaluatie van strategisch beleid en voor evaluatie van de kwaliteit van teams en medewerkers. Leerlingen en ouders kunnen de school evalueren en medewerkers zichzelf. De applicatie is AVG-proof en heel gebruiksvriendelijk.

Laatste ontwikkelingen in Kwaliteitscholen

Uniek Dashboard

Dashboard.aanbod.png

Met het Dashboard kunnen bestuurders en leidinggevenden de kwaliteitsgebieden van de inspectie monitoren, inclusief voor personeel de RI&E en Werkdruk. Deze kunnen worden vergeleken met de benchmark of eigen ambities. Inclusief trendlijnen, uitsplitsingen et cetera. Er kunnen ook eigen kwaliteitsgebieden worden ontwikkeld en gemonitord.

Opleidingsscholen

De vragenlijsten van de opleidingsscholen zijn in overleg met de werkgroep NEO-MEO vernieuwd. Er is tevens een zelfevaluatie toegevoegd. De resultaten kunnen worden beschreven in een speciale app. 

Tool Leerlingenadvies

Vakdocenten kunnen de voortgang aangeven in de tool Leerlingenadvies. Leerlingen en ouders kunnen een (zelf-)evaluatie invullen. (meer)

bottom of page