1/9

Kwaliteitscholen is een integrale toepassing van kwaliteitszorg, voor

monitoring en evaluatie van strategisch beleid en voor evaluatie van de kwaliteit van teams en medewerkers. Leerlingen en ouders kunnen de school evalueren en medewerkers zichzelf.

Transparantie, vertrouwen en ontwikkelen gaan hand in hand.