top of page

Tool Leerlingenadvies

Met de Tool Leerlingenadvies krijgt uw school een overzicht van de voortgangspeilingen en adviezen van vakdocenten over de leerlingen die ze lesgeven. Door uit te gaan van een standaardontwikkeling, kan de invoer snel gedaan worden door de vakdocenten. Dit kan voor alle leerlingen ingevuld worden. Het is mogelijk dit alleen voor een klas/lesgroep in te richten, bijvoorbeeld om een groep leerlingen te volgen die een achterstand hebben. 

De resultaten worden in een rapport gepresenteerd.

Tool_advies.PNG

Het rapport geeft een overzicht van de ingevulde antwoorden. 
Per leerling wordt het advies getoond van elke docent. Achter elke docent staat het vak genoemd. Als er gekozen is voor argumentatie, dan wordt dat ook getoond. 
 

In de eerste kolom staat de klas, dan de namen van de leerlingen met daarachter de adviezen, met tussen haakjes de frequentie van een advies, zowel voor schooltype als leerjaar, met eventueel wat opvalt en welke acties gedaan zijn. Er staat ook bij welke leerkracht dat advies gegeven heeft. 

De uitkomst kan worden geëxporteerd naar Excel, of worden verzonden naar MMP/QlikView. 
 

bottom of page