top of page

Bekwaamheidsdossier

Screenshot_Bekwaamheidsdossier.jpg

In Kwaliteitscholen krijgt elk bestuur, elke school, zonder meerkosten toegang tot een compleet, professioneel, gebruikersvriendelijk en flexibel bekwaamheidsdossier. Dat maakt deel uit van de basislicentie van het kwaliteitvolgsysteem. In drie stappen heeft u het bekwaamheidsdossier geactiveerd. Er is een geavanceerde optie met een planmodule, waarmee medewerkers in een meerjaarlijkse cyclus kunnen worden ingedeeld. 

 

U kunt uw eigen evaluatieformulieren maken, teams worden gemakkelijk gevormd en beheerd, zodat de rechten direct goed staan, teamleiders en teamleden kunnen collega's en leerlingen/studenten uitnodigen voor een gesprek en deze gesprekken vastleggen in eigen formulieren.  Via handzame overzichten ziet de teamleider precies wie wel/niet gestart is met een evaluatie. 

 

De evaluatieformulieren kunt u zelf ontwikkelen, er zijn ook standaardformulieren, zoals over functiemix, lesbezoeken, doelstellingengesprek. Scholen kunnen daar een kopie van maken en deze eenvoudig aanpassen aan de eigen wensen.

 

De teamleden beheren zelf hun dossier. Zij kunnen een pop invullen, documenten uploaden, onderzoek uitzetten, collega's uitnodigen hun les te evalueren. Er is een agenda-synchronisatie mogelijk met de eigen agenda. 

Er kan gebruik worden gemaakt van de onderzoeksresultaten, zoals gevalideerde 360 graden vragenlijsten (zowel zelfevaluatie als evaluaties door leerlingen/studenten en collega’s). Dat is aanwezig voor docenten, oop, teamleiders en directie. Kwaliteitscholen is met de nieuwe applicatie bijzonder ver in de ontwikkeling in de technische uitwerking, in die zin dat dit onderzoek makkelijk uit te zetten is en de resultaten van onderzoek statistisch zeer relevant zijn op het individueel niveau van de docent. Doordat er met een beperkte set gebenchmarkte domeinen beschikbaar is, zijn de scholen flexibel in het gebruik van de samenstelling van de vragenlijst, en tegelijk maakt men gebruik van de benchmark.

Medewerkers kunnen hun eigen rapport downloaden en hun eigen doelstellingen formuleren en deze leggen naast de onderzoeksresultaten. De onderzoeken kunnen snel en met weinig tijd en moeite uitgezet worden.

Kortom: het bekwaamheidsdossier is een professioneel instrument, dat ontwikkeld is in samenwerking met scholen.

Besturen die AFAS gebruiken kunnen een koppeling maken met AFAS, zodat medewerkers met een SSO direct kunnen inloggen in Kwaliteitscholen. 

bottom of page