top of page

Inspectie

U kunt in Kwaliteitscholen gebruik maken van de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie, waarin u alle indicatoren van de inspectie kunt verantwoorden. U kunt van elk onderzoekskader een zelfevaluatie invullen, die geselecteerde functionarissen binnen de school kunnen invullen. 

Daarnaast vindt u bij veel kwaliteitsgebieden van het onderzoekskader indicatoren binnen Kwaliteitscholen en het Bekwaamheidsdossier van Kwaliteitscholen, zodat u uw kwaliteit heel nauwkeurig kunt beschrijven en volgen. U kunt bepaalde aspecten ook delegeren en toekennen aan functionarissen binnen uw school. U kunt dit zo inrichten dat verschillende medewerkers in uw organisatie verantwoordelijk zijn voor hun eigen deskundigheidsgebied. U ziet per aspect of en zo ja bij welke onderzoeken u antwoordt vindt als indicator. Bij bijvoorbeeld SK1 Schoolklimaat, wordt verwezen naar het domein met die naam in de onderzoeken Tevredenheid Ouders en Tevredenheid Leerlingen.

Deze applicatie wordt steeds geactualiseerd, zowel aan de hand van het veranderende toezicht van de inspectie als aan de hand van de vragenlijsten en evaluatieformulieren in Kwaliteitscholen.

Op die manier ontstaat er een integraal gebruik van toepassingen. 

Verder verwijzen we naar de website van de inspectie voor het Toezicht Monitoring Sociale Veiligheid

bottom of page