top of page

Privacy - AVG

Kwaliteitscholen neemt de privacy van betrokkenen zeer serieus, niet alleen omdat dat een grondrecht is (het moet), maar ook omdat we het als een verantwoordelijkheid voelen naar elke leerling, ouder en medewerker om zorgvuldig met persoonsgegevens om te gaan. Alleen die gegevens worden verzameld die besturen, scholen, teams en medewerkers kunnen gebruiken om hun kwaliteit te verbeteren. Scholen zijn zelf volledig in control over de persoonsgegevens die worden verwerkt. 

Kwaliteitscholen heeft zich tevens aangemeld bij het privacyconvenant. De nieuwste versie is gebaseerd op de AVG. Met besturen van scholen worden Verwerkersovereenkomsten gesloten.

Het datacenter van Kwaliteitscholen voldoet aan alle eisen en de ict wordt extern ontwikkeld door Accensys. Accensys is ISO 27001 gecertificeerd. ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS). 

 

In de data privacy impact assessment (DPIA) die met de verwerkersovereenkomst naar alle besturen wordt gestuurd, wordt uitgebreid verantwoord hoe Kwaliteitscholen met gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers omgaat. Deze is opgesteld naar de normen van de AVG. 

Zie ook de "Algemene Voorwaarden", artikel 12 en artikel Privacy Statement, onderaan.

Onze medewerkers hebben een "Privacy Reglement Medewerkers Kwaliteitscholen" getekend. 

 

Zie ook onze "Informatie voor ouders": klik hier

bottom of page