Vragenlijsten

 

Kwaliteitscholen heeft meer dan 100 vragenlijsten ontwikkeld, waarmee u uw kwaliteit van uw schoolorganisatie en medewerkers in beeld brengt. Met deze vragenlijsten kunt u de aspecten die de inspectie hanteert voor 65% invullen. Meten is weten, maar ook beleidsveranderingen in gang zetten. U ontwikkelt naar aanleiding van de metingen analyses waarmee concrete adviezen verwoord zijn. Deze zet u om in beleid. Daarna volgt een nieuwe meting, waaruit blijkt of het nieuwe beleid rendementsvol is geweest. Soms is dat op onderdelen wel het geval, soms niet. Zo meten verschaft inzicht in beleidsveranderingsprocessen.  

 

Benchmark

Veel onderzoeken van Kwaliteitscholen gaan uit van een benchmark, een vergelijkende databank met de gemiddelde uitslag van de deelnemende scholen. Onmisbaar om cijfers op waarde te schatten. Daarnaast ontstaat er een schooleigen benchmark: de uitslag van eerdere onderzoeken.

Bijvoorbeeld: de uitslag van een Leerlingtevredenheidsmeting van klas 1A wordt vergeleken met het schooleigen leerjaar, met de schoollocatie, de school, de totale responsgroep van scholen en met de vorige meting. Zo wordt kwaliteit op micro-, meso- en macroniveau (dus tactisch en strategisch) door alle lagen van de schoolorganisatie heen gemanaged. Iedereen spreekt hetzelfde vocabulaire, iedereen weet waar het om gaat, er is geen plaats voor misverstanden.

 

Vragenlijst samenstellen: geen sinecure

Iedereen die weleens aan onderzoek gedaan heeft, weet hoe moeilijk het is een goede vragenlijst samen te stellen. Het samenstellen van een vragenlijst vraagt soms maanden, soms een jaar, aandacht. De vragenlijst van de Competentiewaardering heeft ons anderhalf jaar gekost. De ontwikkeling van een evaluatie van studenten van lerarenopleidingen in 2014 heeft een half jaar geduurd. En dan kan het nog zo zijn, dat de lijst nog eens aangepast wordt. Dan heb je een lijst die in elk geval een aantal jaren meekan, zodat je ook in de tijd ontwikkelingen kunt gaan volgen.

 

Bij de ontwikkeling van de vragenlijsten streven we naar taalniveau B1. Daarvoor gebruiken we de 30 richtlijnen die BureauTaal heeft beschreven in de brochure Schrijfwijzer begrijpelijke formulieren.

 

Voorbeeld ontwikkeling van een onderzoek

Probleemstelling ---> Domeinen ---> Stellingen ---> Onderzoek ---> Teamevaluatie ---> Schoolevaluatie ---> Beleidsplannen --->  Strategievorming en kwaliteitscontrole ---> Waarderingskader Inspectie ---> Verantwoording

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).