Integraal systeem van kwaliteitszorg

 

Kwaliteitscholen is een integraal systeem van kwaliteitszorg en -controle. Deze internettoepassing biedt een totaaloplossing, is zowel voor sturing van strategisch beleid als een instrument dat teamleiders en mentoren kunnen gebruiken om de kwaliteit te verbeteren. Het is zowel voor leerlingen om hun mening te kunnen geven als voor docenten om zichzelf te beoordelen.

 

Toezichtkader Inspectie

De school kan het hele toezichtkader van de inspectie beschrijven. U vindt bij de meest gebruikte vragenlijsten verwijzingen naar de kwaliteitsgebieden van de inspectie.   

 

IPB/Bekwaamheidsdossier

HRM kan invulling geven aan het IPB-beleid. Met ingang van september 2007 kunt u het complete bekwaamheidsdossier erin verzorgen! Het systeem is zo ingericht, dat teams en docenten zelf verantwoordelijk worden voor hun eigen kwaliteitscontrole. ("betrek de betrokkenen") Alleen zo krijgt u betrokkenheid van de medewerkers, leerlingen en ouders met (het beleid van) de school.

 

Onderzoek en begeleiding

Zorgcoördinatoren kunnen het inzetten om individuele leerlingen te begeleiden.

  

 

Aparte tools voor verschillende schooltypen

Er zijn aparte vragenlijsten ontwikkeld voor verschillende doelgroepen, zoals:

 

1. voor praktijkscholen: leerling- en oudertevredenheid, stage

2. voor isk

3. voor vmbo-scholen (beroepsopleiding): stage 

 

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).