ISK - aparte licentie mogelijk (incl. Schoolklimaat & Veiligheid)

 

In 2011 heeft Kwaliteitscholen samen met een aantal ISK-scholen een onderzoek ontwikkeld om de tevredenheid van ISK-leerlingen te meten: Tevredenheid Leerlingen ISK. Deze vragenlijst is inmiddels door veel isk-scholen uitgezet.

 

In 2017 is een nieuwe versie beschikbaar gesteld, nu met de meting van Schoolklimaat & Veiligheid. Deze is samen met een 5-tal isk-scholen opgezet. De verantwoording is in november goedgekeurd door de inspectie van onderwijs.

 

Scholen die geen licentie hebben bij Kwaliteitscholen kunnen dit onderzoek ook afnemen. Zij betalen daarvoor een gereduceerd tarief.

 

Voor ISK- scholen met een licentie bij Kwaliteitscholen zijn er geen extra kosten aan verbonden. Zij kunnen onder anderen ook gebruik maken van de twee andere voor ISK ontwikkelde vragenlijsten: ISK-Werkhouding/ Studievaardigheden door docent ISK-Werkhouding/ Studievaardigheden Zelfevaluatie, alsmede andere en eigen onderzoeken.

 

Kwaliteitscholen verzorgt zo nodig de inrichting en zet het onderzoek uit, de school krijgt een rapport, waarbij de resultaten worden vergeleken met de benchmark. Het rapport geeft inzicht in de stand van zaken, wat de plek van de school is ten opzichte van andere scholen. De school kan ook nog 5 eigen vragen toevoegen, deze voert Kwaliteitscholen dan voor de school in.

 

Neem voor meer informatie contact op met Kwaliteitscholen en vraag naar Anja van der Kraan.