Welke maatregelen neemt Kwaliteitscholen om de veiligheid te waarborgen?

Kwaliteitscholen neemt allerlei maatregelen om de veiligheid van de data te waarborgen:

1. De gegevens worden encrypt over het net verstuurd. De staat van dit protocol kunt u volgen op de volgende website: hier.

2. De website staat in een bekend en veilig datawarehouse, dat beschikt over alle noodzakelijke ISO-certificaten. Dat is bekend bij onze klanten.

3. De website wordt gehost en gemonitord door Accensys. Daarnaast zijn er driemaandelijks controles op allerlei veiligheidsaspecten.

4. Kwaliteitscholen is ISO 27001 gecertificeerd. Daarin zijn allerlei protocollen beschreven hoe we veilig omgaan met onder meer persoonsgegevens en veilige opslag van data.

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).