Privacy Reglement

Hoe we met privacy omgaan, wordt op meerdere plaatsen bijgehouden. Hieronder vindt u een overzicht van allerlei documenten.

- "Inlogprocedures en anonimiteit in Kwaliteitscholen".

(een document voor besturen waarin exact wordt uitgelegd hoe Kwaliteitscholen met gegevens omgaat - alleen beschikbaar voor klanten van Kwaliteitscholen)

- "Bewerkersovereenkomst": klik hier (voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst)

- "Algemene Voorwaarden": klik hier (zie artikel 12 en artikel Privacy Statement, onderaan)

- "Privacy Reglement Medewerkers Kwaliteitscholen": klik hier. (elke medewerker heeft dit document getekend.)

- "Informatie voor ouders": klik hier (zie Over de anonimiteit).

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).