Op deze pagina volgt binnenkort informatie over de aard en inrichting van de koppeling met onze partners, te weten:

 

• AFAS

• Datapas

• Effectory

• LAKS

• Magister

• Qlik View

• Scholenopdekaart

• SOMtoday


AFAS: de koppeling met AFAS is tweeledig: import van medewerkergegevens en export van evaluatieformulieren en documenten naar het p-dossier van AFAS. Medewerkers kunnen via AFAS Insite direct inloggen in Kwaliteitscholen.

Datapas: deze koppeling exporteert de kengetallen van onderzoek.

Effectory: om een brancherapportage op te kunnen stellen worden gegevens van het medewerkersonderzoek anoniem verzonden naar Effectory, en wel zo dat niet alleen de gebruikersgegevens maar ook de schoolgegevens worden geanonimiseerd. Van gebruikers worden de kenmerken meegeleverd als leeftijd, geslacht, fte. Van de locaties worden de volgende kenmerken meegeleverd schoolgrootte en regio.

LAKS: de koppeling met LAKS is alleen voor het beheer van het tweejaarlijks LAKS-onderzoek, eventueel in combinatie met de vragenlijsten van Vensters/Scholenopdekaart.

Qlik View: de gegevens naar  Qlik View worden met de grootste zorg geëxporteerd. Anonieme resultaten blijven anoniem. Zie voor expliciete informatie het Stappenplan. (klik voor presentatie: hier)

Magister / SOMtoday: er is geen export, alleen een import vanuit Magister en SOMtoday.de applicatiebeheerders beheren deze importgegevens zelf. De wachtwoorden zijn onzichtbaar voor gebruikers. We adviseren dat scholen hiervoor gebruikmaken van het account Koppelingen.

Scholenopdekaart: zo’n beetje alle scholen in Nederland nemen deel aan Scholenopdekaart. De gegevens van leerlingen en ouders van leerjaar 3 worden naar Vensters verzonden. Deze gegevens worden geanonimiseerd verzonden. Per respondent worden kenmerken meegeleverd als klas, schooltype, geslacht. Dat geldt ook voor de ouders.

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).