Kwaliteitvolgsysteem

  

Kwaliteitscholen is een compleet en integraal platform van strategievorming, kwaliteitszorg, interne en externe communicatie, inspectie-verantwoording, bekwaamheidsdossier en zorgonderzoeken in het kader van passend onderwijs. Door allerlei geavanceerde technieken verlopen steeds meer zaken automatisch, zoals het ontvangen van data vanuit Magister, SOMtoday de koppeling met Scholenopdekaart, het beheer van het LAKS-onderzoek, koppelingen met AFAS (voor teamleden, teamindeling en personeelsdossier) en MMP. Bijna 700 locaties maken gebruik van Kwaliteitscholen. Nieuw zijn de oplossingen voor opleidingsscholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

 

 

Er zijn ook oplossingen voor het MBO en het Primair Onderwijs, met name als het gaat om het Bekwaamheidsdossier en de tevredenheid van leerling, ouders en medewerkers.

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).