Webapplicatie Inspectie

U kunt in Kwaliteitscholen gebruik maken van de Webapplicatie Waarderingskader Inspectie, waarin u alle indicatoren van de inspectie kunt verantwoorden. Bijna elk aspect verwijst naar bronnen binnen Kwaliteitscholen en het Bekwaamheidsdossier van Kwaliteitscholen, zodat u uw kwaliteit heel nauwkeurig kunt beschrijven en volgen. U kunt bepaalde aspecten ook delegeren en toekennen aan functionarissen binnen uw school. U kunt dit zo inrichten dat verschillende medewerkers in uw organisatie verantwoordelijk zijn voor hun eigen deskundigheidsgebied. U ziet per aspect of en zo ja bij welke onderzoeken u antwoordt vindt als indicator. Bij bijvoorbeeld 4.2, De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school, wordt verwezen naar het domein Veiligheid in de onderzoeken Schoolindex Oudertevredenheid en Schoolindex Leerlingtevredenheid.

Deze applicatie wordt steeds geactualiseerd, zowel aan de hand van het veranderende toezicht van de inspectie als aan de hand van de vragenlijsten en evaluatieformulieren in Kwaliteitscholen.

Op die manier ontstaat er een integraal gebruik van toepassingen. 

Extra is het aspect ict , volgens het waarderingskader ict in het onderwijs van de inspectie. Aan dat waarderingskader zijn twee onderzoeken gekoppeld.

 

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).