Scholenopdekaart

Scholenopdekaart (Vensters) is een product van de VO-Raad. Met Scholenopdekaart wordt cijfermatige informatie over en in samenwerking met scholen in één systeem verzameld. Op de website www.scholenopdekaart.nl krijgen belanghebbenden informatie op indicatoren als examencijfers, aantal leerlingen, tevredenheid, personeel, etc. De indicatoren Tevredenheid leerlingen en Tevredenheid ouders tonen de algemene tevredenheid van ouders en leerlingen. Voor ouders betreft het de ouders van leerjaar 3, voor leerlingen is een representatieve steekproef verplicht, met name in het kader van schoolklimaat en veiligheid, dat onderdeel uitmaakt van de vragenlijst van Scholenopdekaart. 

U kunt met de licentie van Kwaliteitscholen de tevredenheidsvragen van Vensters VO afnemen. De resultaten van deze vragen kunnen ingeladen worden in Scholenopdekaart. U hoeft er alleen voor te zorgen dat het juiste gegevensjaar en de juiste kanaalkeuze staan ingesteld bij de indicator Tevredenheid leerlingen en/of Tevredenheid ouders in uw BeheerVenster. Wanneer de resultaten zijn ingeladen hoeft u de informatie enkel nog te publiceren. 

Scholen kunnen de Venster-vragen voor ouders en leerlingen tegelijk uitzetten met de vragenlijsten Tevredenheid Leerlingen en Tevredenheid Ouders.

Scholen kunnen resultaten van andere onderzoeken op Scholenopdekaart publiceren. U kunt bijvoorbeeld denken aan de tevredenheid van Brugklasleerlingen of Brugklasouders, de waardering voor begeleiding van zorgleerlingen of de profielkeuze, de ervaring van leerlingen en ouders op het gebied van pesten.

 

Eigen website

Scholen met een Totaallicentie kunnen ook beschikken over een eigen website waarop informatie over de school en kwaliteit gepubliceerd kan worden. Deze informatie wordt gegenereerd door Kwaliteitscholen. De school kan de site ook gebruiken om de resultaten van een onderzoek te publiceren. Stel dat u onderzoek doet over schoolverlaters, of over hoe LIO's de school ervaren, en u wilt deze informatie publiceren, dan kan dat via de eigen website, zonder al te veel moeite. Vervolgens communiceert u naar de belanghebbenden dat ze daar de resultaten van het onderzoek kunnen bekijken.

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).