MBO

 

Vanaf schooljaar 2016-2017 heeft Kwaliteitscholen een programma ontwikkeld voor het MBO. 

Dat geldt voor het Bekwaamheidsdossier en een aantal vragenlijsten, te weten:

  • MBO - CW Docent door student
  • MBO - CW Docent Verdieping (door student of collega)
  • MBO - CW Middenmanager door collega
  • MBO - CW Leidinggevende door collega - Verdieping
  • MBO - CW OOP zelfevaluatie
  • MBO - CW OOP door collega / leidinggevende
  • MBO - Monitoring examinering en diplomering
  • MBO - Monitoring Stage
  • Quickscan Opbrengstgericht Werken

 

De vragenlijsten die beginnen met CW (= Competentiewaardering) ondersteunen de 360 graden feed back.

 

MBO-opleidingen kunnen gebruikmaken van alle faciliteiten van het Bekwaamheidsdossier.

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).