Samenwerkingsverband passend onderwijs 

 

In Kwaliteitscholen is een speciaal account aangemaakt voor de samenwerkingsverbanden. Deze kunnen gebruikmaken van een drietal instrumenten:

• Webapplicatie Toezichtkader 2013 Passend Onderwijs: hierin kan een samenwerkingsverband het Toezichtkader volledig verantwoorden.
• Een zelfevaluatie (indicator 3.3)
• Een aantal vragenlijsten die speciaal zijn ontwikkeld voor samenwerkingsverbanden, om de kwaliteit te meten volgens het inspectiekader van Passend Onderwijs: deze tevredenheidsonderzoeken richten zich enerzijds op het in beeld brengen van de ervaringen van de belanghebbenden met de gerealiseerde dienstverlening van het samenwerkingsverband. Voor ouders is er een vragenlijst over indicator 1.1, 1.2, 1.4, 2.4, 2.5, 3,2 en 3.6. Voor scholen: 1.1, 1.5, 2.2, 2.3, 2,5, 3,2, 3,6.

 

De aangesloten scholen met een licentie kunnen daarnaast schoolpecifiek verdiepend onderzoek doen naar de tevredenheid van ouders en leerlingen over de geboden begeleiding. Op die manier weten de scholen of het bestede geld ook echt goed besteed is.

 
Heeft u belangstelling in een eigen account, neem dan contact op met Kwaliteitscholen.

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).