Welkom op de website van Kwaliteitscholen.

 

Kwaliteitscholen is een compleet en integraal systeem van strategievorming, kwaliteitszorg, interne en externe communicatie, inspectie-verantwoording, bekwaamheidsdossier, portfolio voor leerlingen en zorgonderzoeken in het kader van passend onderwijs. Door allerlei geavanceerde technieken verlopen steeds meer zaken automatisch, zoals het ontvangen van data vanuit Magister, SOM, de koppeling met Vensters voor Verantwoording, het beheer van het LAKS-onderzoek, koppelingen met AFAS (voor teamleden, teamindeling en personeelsdossier). Ruim 600 locaties in het voortgezet onderwijs maken gebruik van Kwaliteitscholen. Nieuw zijn de oplossingen voor opleidingsscholen en samenwerkingsverbanden passend onderwijs.

Via de onderstaande links kunt u navigeren naar de diverse onderwerpen.

 

  

Algemeen

Deelnemende scholen

Besturen

Begeleiding en scholing

Licenties

Kwaliteitscontrole

Onderzoeken algemeen

Competenties

Tevredenheid

Imago/profilering

Zorg

Veiligheid

Bekwaamheidsdossier

Vensters

 Webapplicatie Inspectie

 

Forum en Blog: 

Kwaliteitsbeleid

Bekwaamheidsdossier

Opleidingsscholen

 

Zie ook informatie over:

- Passend Onderwijs

- Opleidingsscholen

 

Binnenkort:

- Leerlingenportfolio