Personeelbeleid in Kwaliteitscholen

 

zowel voor vo als mbo

 

In Kwaliteitscholen krijgt elk bestuur, elke school, toegang tot een compleet, professioneel, gebruikersvriendelijk en flexibel bekwaamheidsdossier. Dat maakt deel uit van de basislicentie van het kwaliteitvolgsysteem, zonder meerkosten. In vier stappen heeft u het bekwaamheidsdossier geactiveerd.

 

U kunt uw eigen evaluatieformulieren maken, teams worden gemakkelijk gevormd en beheerd, zodat de rechten direct goed staan, teamleiders en teamleden kunnen collega's en leerlingen/studenten uitnodigen voor een gesprek en deze gesprekken vastleggen in eigen formulieren.  Via handzame overzichten ziet de teamleider precies wie wel/niet gestart is met een evaluatie. Scholen met meerdere locaties kunnen dossiers van de ene naar de andere locatie verhuizen, enz.

 

De evaluatieformulieren kunt u zelf ontwikkelen, er zijn ook standaardformulieren, zoals over functiemix, lesbezoeken, exit-gesprek. Scholen kunnen daar een kopie van maken en deze eenvoudig aanpassen aan de eigen wensen.

 

De teamleden kunnen hun eigen dossier bijhouden, een pop invullen, de deskundigheidsbevordering bijhouden, documenten uploaden, onderzoek uitzetten. 

Er kan gebruik worden gemaakt van de onderzoeksresultaten, zoals de standaard vragenlijsten naar zelfevaluatie en het zich laten evalueren door leerlingen/studenten en collega’s, kortom:  de complete 360 graden feed back, en zowel voor docenten, oop, teamleiders en directie. We zijn bijzonder ver in de ontwikkeling in de technische ontwikkeling, in die zin dat dit onderzoek makkelijk uit te zetten is en de resultaten van onderzoek statistisch zeer relevant zijn op het individueel niveau van de docent. Doordat we met een beperkte set gebenchmarkte vragen werken en een bibliotheek, zijn de scholen flexibel in het gebruik van de samenstelling van de vragenlijst, en tegelijk maakt men gebruik van de benchmark.

Medewerkers kunnen hun eigen rapport downloaden en hun eigen doelstellingen formuleren en deze leggen naast de onderzoeksresultaten. De onderzoeken kunnen snel en met weinig tijd en moeite uitgezet worden.


Kortom: het bekwaamheidsdossier is een professioneel instrument, dat ontwikkeld is in samenwerking met scholen, dat ZONDER MEERKOSTEN gebruikt kan worden.

 

Indien scholen een koppeling met AFAS wensen is een Pluslicentie vereist.

 

Link presentatie

ISO 27001 gecertificeerd

 

Op 12 mei 2017 is Kwaliteitscholen officieel ISO 27001 gecertificeerd.

ISO 27001 is de internationaal bekende norm voor het Information Security Management System (ISMS).